Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ออผุ๊ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; บรรหาร เพ็ญจันทร์
Jun-2015การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; แพรววนิต บุญวัฒน์
Aug-2557คุณลักษณะของนักขายรุ่นเยาว์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; ชมพูนุช คันทะชมภู