Browsing by Author รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2015การวิเคราะห์ลูกค้าของสตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์มอลล์รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ณภัทรามณ จึงตระกูล
Sep-2015ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของโรงแรมริมปิง วิลเลจ อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; นพวรรณ ภู่สุวรรณ
Aug-2015ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ผู้ใช้บริการหอพักลานนาพะเยา อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; เพ็ญศิริ ธรรมสอน
May-2015พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ หนังสือรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ศรัญญา คิดประจา
29-Jul-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสบู่สมุนไพรรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; สิริกร ศิริอางค์