Browsing by Author ยงยุทธ ยะบุญธง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2557การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; กนกอร ศิลปวิโรจน์
Oct-2557แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; พนัชกร ไชยานนท์
Oct-2558แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; อรนุช รู้ซื่อ
Oct-2557แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; ณัฐพล นันโท