Browsing by Author พัชรา ตันติประภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่พัชรา ตันติประภา; เภารีนา พวงกิ่งแก้ว
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
Dec-2557พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงามพัชรา ตันติประภา; กนกณัฐ เกรียงชุติมา
Dec-2557พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนพัชรา ตันติประภา; ภสภรณ์ โนคำป้อ
2557พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัชรา ตันติประภา; ศุภวัชร์ อินฝาง
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัชรา ตันติประภา; ณิชา ทองเจริญ