Browsing by Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2019การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ แห่งหนึ่งในภาคเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; กรรณิการ์ จินาใหม่
Dec-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ในจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; นรินทร์กานต์ ประเสริฐคงแก้ว
Nov-2015การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจห้องเช่าสำหรับการกวดวิชา ตำบลวัดเกต อำเภอเมือเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; อินทิรา พงษ์ไพบูลย์
May-2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประธานบริหารกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ปฏิพัทธ์ ไชยโย