Browsing by Author ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการผลิตและการประเมินต้นทุนไบโอดีเซลที่ผ่านการเร่งปฏิกิริยาด้วยสนามไฟฟ้า และการทำความสะอาดแบบแห้งศุภกฤษณ์ งามเมือง; ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2559การกำหนดอากาศส่วนเกินเพื่อควบคุมอุณหภูมิเปลวไฟที่ก่อให้เกิดการหลอมตัวของเถ้าในหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านที่มีแคลเซียมออกไซด์สูงพิพัฒน์พงศ์ วงค์ไพศาลฤทธิ์; ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2561การควบคุมอัตราการไหลที่เหมาะสมในเครื่องอุ่นอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิก๊าซไอเสียที่ระบบเอฟจีดี ของโรงไฟฟ้าถ่านหินพนมกร ทองพัฒนกุล; อรรถกร อาสนคำ; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2554การจำลองระบบเก็บสะสมพลังงานความร้อนแบบก้อนกรวดที่มีการไหลบายพาสภคภต เสาร์เรือน; ณัฐนี วรยศ; อติพงศ์ นันทพันธุ์; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2539การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรงในสารเก็บสะสมพลังงานที่มีการเปลี่ยนเฟส : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ประพันธ์ ศิริพลับพลา, กิตติชัย ณ ถลางทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2558การทำนายสมรรถนะโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ภายใต้การทำงานจริงอรรถกร อาสนคำ; อิสระพงศ์ กันธิยะ; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2553การประเมินปริมาณอากาศที่เหมาะสมต่อ การสันดาปภายในหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงถ่านหินบดละเอียดพิริยะ ทองเชี่ยว; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
31-Oct-2023การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกระบวนการไพโรไลซิสธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; รัชชานนท์ สิทธิวงค์
2552การพัฒนาระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ในประเทศไทยณัฐนี วรยศ; วิภาวดี วงษ์สุวรรณ; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2555การระบายความร้อยออกจากผักโดยท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนที่มีน้ำแข็งเป็นแหล่งระบายความร้อนนพดล โพธิเอี้ยง; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; ณัฐ วรยศ
2557การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดโมดูลาร์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2548การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ด้านความร้อน : โครงการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Heat transfer Enhancement in Thermal Equipments /|ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์...[และคนอื่นๆ]ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2561การเพิ่มคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยผ่านการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 และการทดสอบในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กกษวรรต ทิพพหา; เรวัต คำวัน; ปฏิญญา กรุดนาค; ชาลี ลอเวฟิน; พลอยตะวัน มหาวันน้ำ; ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
Feb-2021การเลือกขนาดของบ่อแบบเปิดสำหรับระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; วัชรพล วัชรจินดา
2554การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับกระบวนการนำความเย็นทิ้งกลับคืนรัชต์ธานี แสนจิตต์; เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล; อติพงศ์ นันทพันธุ์; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2561พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของสารเปลี่ยนสถานะในการควบคุมอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์วาท ซุน; อรรถกร อาสนคำ; ธรณิศวร์ ดีทายาท; วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2556ศักยภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ จัดการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทัศวรรณ ใจเที่ยง; ณัฐนี วรยศ; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2552ศักยภาพในการผลิตน้ำร้อนในโรงพยาบาล ด้วยปั๊มความร้อนเสริม แสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีแบบโพลีพรอพิลีนวิวัฒน์ มูลอ้าย; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์