Browsing by Author ดวงฤดี ลาศุขะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดวงฤดี ลาศุขะ; ทศพร คำผลศิริ; รัชนก แดนเขตต์
2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปางดวงฤดี ลาศุขะ; เดชา ทำดี; กาญจนา ใจดี
2562ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอว ในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินลัชชี ชัชวรัตน์; ดวงฤดี ลาศุขะ; ทศพร คำผลศิริ