Browsing by Author ชูศรี เที้ยศิริเพชร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดลำปางชูศรี เที้ยศิริเพชร; เบญจวรรณ ธุงศรี
2557การพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ชูศรี เที้ยศิริเพชร; นภาพร เคลื่อนเพชร
2557ความรู้และความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ชูศรี เที้ยศิริเพชร; ลักขณา หนูมี
2557ปัญหาการจัดทำบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ชูศรี เที้ยศิริเพชร; กรวิภา ปัญญาคำ