Browsing by Author โกสุมภ์ สายจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2014การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่า บ้านแม่อุมอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโกสุมภ์ สายจันทร์; จีราวุธ รักร่วม
Jul-2014ความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่โกสุมภ์ สายจันทร์; ธันย์ คุณยศยิ่ง
2554บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยเรื่อง สถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โกสุมภ์ สายจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]โกสุมภ์ สายจันทร์
Dec-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่กับเมียนมาโกสุมภ์ สายจันทร์; ศิรินภา ดาทอง