Browsing by Author แสงทิวา สุริยงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2023Farmers’ knowledge and practices of shiitake mushroom production in the royal project areaณฐิตากานต์ พยัคฆา; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; ทับทืมทอง บุญรักษา
2562การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปวีณรัตน์ สิงสิน; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; แสงทิวา สุริยงค์
Jul-2564ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; แสงทิวา สุริยงค์; กิ่งกาญจน์ ชัยการ
Mar-2023ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้านในจังหวัดพะเยาภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; แสงทิวา สุริยงค์; พงศ์ศิริ ตารินทร์
Apr-2564ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; อาจรีย์ วันเมือง
Nov-2023ความต้องการการส่งเสริมการผลิตสับปะรดภูแลของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสุรพล เศรษฐบุตร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; วิมลสิริ หงษ์คำ
2540ความแตกต่างของโครงสร้างเมล็ดที่มีผลต่อความเสื่อมของพันธุกรรม ความต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / แสงทิวา สุริยงค์แสงทิวา สุริยงค์
Jan-2022ผลของการพ่นแคลเซียมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแสงทิวา สุริยงค์; ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ; สุธีรา วงค์ไชย