Browsing by Author วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการส่งคำคู่ความของเจ้าพนักงานศาล ศาลจังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; กาญจนา อินไชย
2557การวิเคราะห์ตัวแบบการปฏิบัติตามการนำนโยบายการจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดลำปาง ในปีการผลิต 2555/2556วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สุวปรียา ปัญญารักษา
2557การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; วัชชารมย์ เชื้อเมืองพาน
2557ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; จันสุดา จี๋เอ้ย