Browsing by Author ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2015คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ปวิชญา กำแพงทิพย์
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันปาล์มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ชนนิกานต์ ชัยนุรักษ์
Dec-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
Nov-2015พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; อัจฉราภรณ์ มะโนจิตต์