Browsing by Author ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2015การตระหนักรู้ถึงผลกระทบขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรศัพท์มือถือในอำเภอเมืองเชียงใหม่อ.ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; เจษฎา ไชยวงค์
Jan-2559การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; เบญจพร เรืองวงษ์งาม
Dec-2558การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมตะวันตกกับขนมไทยของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ภควรรณ จำปามณี
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยาผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ชนิสรา ใจเที่ยง